Mamigo Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


MioBio, s.r.o..

I.
Általános rendelkezések


1. Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a www.mamigo.hu webáruházon (a továbbiakban "webáruház") keresztül történő áruvásárlásra vonatkoznak.
2. A jelen ÁSZF szerinti áruvásárlás természetes és jogi személyek (a továbbiakban "Vásárló") korlátozás nélkül megtehetik, azzal, hogy a Vásárló elfogadja, hogy az így megkötött adásvételi szerződésekre a jelen ÁSZF, a panaszkezelési eljárás (ÁSZF VIII. cikke) rendelkezései, a www.mamigo.hu weboldalon felsorolt egyéb feltételek és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Az ÁSZF szerinti Eladó:

MioBio, s.r.o.
Bejegyzett székhely: Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Szlovák Köztársaság.
statisztikai számjel: 47 214 821
Bejegyezve a Pozsony III. Kerületi Bíróságon.
Szekció: Sro, betétlapszám: 90535/B

adószám: 2023811152
közösségi adószám (EU-adószám): SK2023811152
E-mail: info@mamigo.hu

(a továbbiakban: "Eladó")


3. Az ÁSZF az adásvételi szerződés szerves részét képezi. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vásárló írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben az ÁSZF-től eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF-el szemben.

II.
Az áru megrendelése


1. A Vásárló az Eladó által a webáruházban kínált árukat elektronikus úton rendelheti meg, az áruk kosárba helyezésével és az Üzemeltető weboldalán található megrendelőlap kitöltésével.
2. A megrendelőlap elején a Vásárló megadja a megrendelni kívánt tételek típusát és darabszámát, valamint kitölti adatait. Amennyiben a Vásárló fogyasztóként, azaz olyan természetes személyként vásárol, aki nem üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy foglalkozása keretében jár el a távolról történő adásvételi szerződéskötés kertében, akkor megadja a nevét és vezetéknevét, állandó lakcímét, házszámát, irányítószámát, városát és országát, ahová az árut megrendeli, telefonszámát és e-mail címét. Amennyiben a Vevő üzleti tevékenységével összefüggésben vásárol, a "Cégem részére vásárolok" négyzet bejelölése után meg kell adnia a cégnevet (cégnév), cégjegyzékszámot, adószámot és közösségi adószámot is (amennyiben rendelkezik ilyennel).

3. A vásárló ezután meghatározza az áru szállításának módját és a fizetés módját. Ha a Vásárló az árut a számlázási címétől eltérő címre kívánja szállítani, akkor a "Szállítási cím eltér a számlázási címtől" négyzet bejelölésével azt a címet is meg kell adnia, ahová az árut szállítani fogják. A Vásárlónak a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket a "Megrendelési megjegyzések" űrlap megfelelő mezőjében kell feltüntetnie.
4. A rendelés elküldése előtt a Vásárlónak be kell jelölnie az  "Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket" négyzetet, ezzel elfogadja a jelen ÁSZF-et, beleértve annak minden részét (Panaszkezelési nyilatkozat és Adatvédelmi Szabályzat, amely külön oldalon található); a megrendelőlap kitöltése során az ÁSZF a Vásárló számára a megrendelőlapon belül interaktív formában elérhető a "Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket" négyzet bejelölése előtt és után is. A megrendelés elküldésével a Vásárló egyúttal egyénileg is megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-et, teljes mértékben megértette annak tartalmát és valamennyi kitételét, és elfogadja azokat.
5. A "Kötelező érvényű megrendelés fizetési kötelezettséggel" gomb megnyomásával a Vásárló által kiválasztott áru megrendelésre kerül. A gomb megnyomásával a Vásárló azt is megerősíti, hogy tájékoztatták (az Eladó tájékoztatta)  az áru jellemzőiről, áráról és egyéb költségeiről, valamint azt, hogy köteles az áru árának és a szállítási költségnek ezt a konkrét összegét megfizetni, és hogy az Eladó által felkínált lehetőségek közül kiválasztotta az ár megfizetésének megfelelő módját.
6. A megrendelés feltétele, hogy a Vásárló kitöltse a webáruház rendszere által megkövetelt összes alapadatot (a rendszer főként attól függően igényel adatokat, hogy a Vásárló természetes vagy jogi személy-e. A Vásárló által a megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A leadott megrendelés a Vásárló által az adásvételi szerződés megkötésére tett ajánlatnak minősül.
7. A megrendelés létrehozását követően azt az Eladó a webáruház rendszerében regisztrálja a megrendelést, amelyről a Vásárlót a Vásárló által a megrendelőlapon megadott e-mail címre küldött, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail értesítéssel (a továbbiakban "Megrendelés visszaigazolása") tájékoztatja.
8. A Megrendelés visszaigazolása a Vásárló részére történő kézbesítésével az áruvásárlási szerződés (adásvételi szerződés) létrejöttnek tekintendő, a Megrendelésben meghatározott áru leszállításával, az abban megjelölt áron, mindez a jelen ÁSZF-ben és a webáruházban meghatározott feltételek szerint.
9. Az Eladó minden esetben jogosult a megrendelés jellegétől - az áru mennyiségétől, a vételár összegétől, a szállítási költségtől stb. függően a Vásárlótól a megrendelésnek megfelelő módon, például írásban vagy telefonon történő jóváhagyást (további megerősítését) kérni. Ha a Vásárló az Eladó által meghatározott határidőn belül nem adja meg a szükséges módon az engedélyt (további megerősítést), az adásvételi szerződés ezen határidő lejártával eleve érvényét veszti, és az Eladó és a Vásárló köteles kiadni mindazt, amit az adásvételi szerződés érvénytelenítésének időpontjáig teljesített.

III.
Ár és fizetési feltételek


(1) Mindegyik áru feltüntetett ára az ÁFA-t tartalmazza. Az áruk ára az adott árukra vonatkozóan van feltüntetve.
2. A feltüntetett árakat az Eladó előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a gyártók, importőrök stb. árainak változására reagálva megváltoztassa az árakat. Abban az esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások vételára a megrendelés leadása és annak Eladó általi visszaigazolása között változik, az Eladó erről a tényről írásban értesíti a Vásárlót. Az Eladó értesítése nem a megrendelés visszaigazolása, hanem új ajánlat az adásvételi szerződés megkötésére. Ha a Vásárló nem ért egyet az árváltozással, az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha az Eladó megerősíti a Vásárló eredeti megrendelését. Az akciós árak az akciós áru darabszámának feltüntetése esetén a készlet elfogyásáig, vagy az Eladó által meghatározott ideig érvényesek.
3. A Vásárló az áru vételárán felül köteles megfizetni az Eladónak az áru szállítási költségét (szállítási költség) a választott szállítási módtól függő összegben a megrendelésnek megfelelően és a fuvarozók aktuális árlistái szerint.
4. A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget a Vásárló által a megrendelési folyamat során rendelkezésre álló lehetőségek közül kiválasztott fizetési módnak megfelelően fizeti meg, nevezetesen:
(a) Utánvétel - készpénzben az áru átvételekor;

b) átutalással az Eladó bankszámlájára - az Eladó bankszámláját a Megrendelés visszaigazolásában adják meg;
c) az Eladó bankszámlaszámára történő átutalással - ha a fizetés egy fizetési kapun keresztül történik.
5. Ha a Vásárló a vételárat átutalással fizeti meg az Eladónak, a fizetés napjának az a nap tekintendő, amikor a teljes vételár az Eladó számláján jóváírásra került.
6. A Vásárló köteles az Eladónak a megállapított áru vételárát az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor megfizetni.
7. Amennyiben a Vásárló a vételárat és az áru szállítási költségeit (a Vásárló által választott fizetési mód szerint) az áru átvételekor (utánvét), vagy az előírt határidőn belül (átutalás az Eladó bankszámlájára) nem fizeti meg, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.
8. A Vásárló az áru tulajdonjogát csak a vételár teljes kifizetésével és a szállítási költségek megfizetésével szerzi meg.
9. Az áru sérülésének kockázata abban az időpontban száll át a Vásárlóra, amikor az az árut az Eladótól átveszi.

IV.
Szállítási feltételek


1. Az Eladó köteles a Vásárló megrendelését teljesíteni és az árut 10 munkanapon belül a Vásárló leszállítani:
(a) utánvétes fizetés esetén - a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számítva;

b) az Eladó számlájára történő banki átutalással történő fizetés vagy kártyás fizetés esetén - az áruk és a szállítási díj megfizetésének az Eladó bankszámlájára történő beérkezésétől.
2. A Vásárló köteles az árut a Megrendelés visszaigazolásában megadott helyen átvenni. Ha a Vásárló a rendelkezésére bocsátástól számított 7 napon belül nem veszi át az árut, előzetes írásbeli lemondás nélkül, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és az árut harmadik félnek értékesíteni. Az áru harmadik félnek történő eladását követően az Eladó köteles a Vásárló - amennyiben a Vásárló az árut előre kifizette - által megjelölt számlára történő átutalással visszafizetni a Vásárló által kifizetett összeget, a szerződéstől való írásbeli elállás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. Az Eladó nem vállal felelősséget az áru késedelmes kézbesítéséért, amelyet a futár (szállító vállalat) vagy a Vásárló által megadott téves cím okoz.

3. Amennyiben az ÁSZF jelen cikk 1. pontjában meghatározott szállítási határidő technikai okok miatt nem tartható (melyről az Eladó vállalja, hogy a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja), az alábbiakat kell alkalmazni:
a) Az Eladó és a Vásárló kizárólag írásban állapodhatnak meg a megrendelt áru szállítási határidejének meghosszabbításáról;
b) amennyiben az Eladó és a Vásárló nem tudnak megállapodni az áru pótlólagosan meghatározott határidőn belüli leszállításáról, más, azonos minőségű és árú áru biztosításáról, vagy egyéb helyettesítés teljesítésről, az Eladó vállalja, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül visszatéríti a Vásárlónak az áruért fizetett árat vagy az előleget, ugyanolyan módon, mint ahogyan az áru kifizetése történt, kivéve, ha az Eladó és a Vásárló másként állapodik meg.
4. Az Eladó kötelezettsége, hogy a megrendelt árut a Vásárlónak leszállítsa, teljesül:
a) Vásárló - fogyasztó által, az áru fuvarozótól való átvételének pillanatában
b) Vásárló - vállalkozó, az áru szállításra történő átadásának pillanatában a rendeltetési helyen a futárnak (szállító vállalatnak).
A szállítási módot a Vásárló maga választja ki a rendelkezésre álló lehetőségek közül a webáruházban található megrendelőlapon keresztül.
5. A Vásárló az alábbi szállítási módok közül választhat:
a) futárszolgálattal - az áru Magyarország területére történő szállítása a fuvarozó aktuális árjegyzéke szerint 1.600 HUF/rendelés összegben kerül felszámításra a jelen ÁSZF III. cikk 3. pontjában felsorolt módok bármelyikével történő fizetés és 40.000 HUF összértékhatárig történő megrendelés esetén;

b) futárszolgálattal - díjmentesen az áruk Magyarországra történő kiszállítása esetén, ha a jelen ÁSZF III. cikk 3. pontjában felsorolt módok bármelyikével fizet, és legalább 40.000 HUF összegű megrendelés esetén;

c) futárszolgálattal - az áruk Magyarországra történő kiszállítása esetén a futárszolgálat aktuális árlistája szerint 1.100 HUF/rendelés összeggel terhelik, ha a jelen ÁSZF III. cikk 4. pontjában a. betűnél felsorolt módok bármelyikével fizet.

d) más futárszolgálat / egyéb fuvarozó által - a Magyarország területén kívüli áruszállításra vonatkozik; az áruszállítás az Eladó által megjelölt fuvarozó aktuális árlistája szerint kerül felszámításra, a Vásárló a szállítási költség összegét a jelen ÁSZF II. cikk 6. pontjában meghatározott módon vállalja.
6. Az Eladó javasolja, hogy a Vásárló a kiszállítást követően azonnal ellenőrizze az áruszállítmány csomagolásának sértetlenségét, valamint magát az árut . 


V.
A Vásárló jogai és kötelezettségei


1:
(a) átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut;
b) saját vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolni a futárnak az áru átvételét;
c) a megállapodás szerinti módon és határidőn belül kifizetni az Eladónak a megállapodás szerinti vételárat, beleértve az áru kiszállításának költségét is;
2. A Vásárló jogosult az áru átvételére az Eladóval a megrendelés visszaigazolásában egyeztetett mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen; az áru Magyarország területén kívüli szállítása esetén a szállítási időpontot a fuvarozók lehetőségeinek függvényében az Eladó határozza meg.

VI.
Eladó jogai és kötelezettségei


1. Az Eladó köteles:
(a) a Megrendelés visszaigazolása alapján az Árut a Vásárlónak a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időpontban leszállítani, és a szállításhoz az áru megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni vagy ellátni;
b) legkésőbb az Árukkal együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a Vásárlónak az Áruk átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (magyar nyelvű használati utasítás, jótállási űrlap, számla stb.).
2. Az Eladó jogosult arra, hogy a Vásárló a leszállított áru vételárát esedékesen és időben kifizesse, valamint a szállítási költséget megfizesse.
3. Az Eladó jogosult a Vásárló értesítését követően a megrendeléstől elállni, ha az áru készlethiánya vagy elérhetetlensége miatt nem tudja az árut a Vásárló részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül leszállítani, kivéve, ha a Vásárlóval alternatív teljesítésben állapodtak meg. A Vásárlót a megrendelés törléséről telefonon vagy e-mailben tájékoztatja, és a vételár vagy annak egy részének kifizetése esetén az összeget 5 napon belül visszatéríti a Vásárló által megjelölt számlára, hacsak az nem állapodik meg másként az Eladóval.


VII.
A Vásárló - fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozó felvilágosítás


1. A Vásárló - fogyasztó jogosult az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől, ez a határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a határidő utolsó napján elküldték az Eladónak. 

2. A Vásárló a szerződéstől való elállási jogát az Eladó ÁSZF I. cikk 2. pontjában meghatározott címére írásban, e-mailben vagy más olyan módon gyakorolja, amely nem ad okot kétségre a szerződéstől való elállással kapcsolatban. A Vásárló jogosult a szerződéstől való távoli elállásra az https://mamigo.hu/informacio/letoltes űrlapon keresztül.
3. Ha a Vásárló él a szerződéstől való elállási jogával, köteles az árut az Eladónak az ÁSZF I. cikk 2. pontjában meghatározott címére vagy az Eladóval előzetesen egyeztetett más módon, legkésőbb a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásától számított 14 napon belül visszaküldeni. Az áru nem mutathat az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelésen túlmenő használatra utaló jeleket, ellenkező esetben a Vásárló csak az áru az ilyen kezelésből eredő csökkenésének értékéért felel. Élelmiszerek esetében az árut tiszta és sértetlen csomagolásban kell visszaküldeni. A Vásárlónak az árut a vásárlást igazoló bizonylattal, a teljes tartozékokkal, dokumentációval, csomagolással stb. együtt kell visszaküldenie az Eladónak. A Vásárlónak joga van az áru átvételét követően az elállási határidőn belül kicsomagolni és kipróbálni az árut, hasonló módon, mint ahogyan az egy hagyományos üzletben történő vásárláskor szokásos, azaz kipróbálni az árut, hogy meggyőződjön az áru tulajdonságairól és működőképességéről, de nincs joga az árut használatba venni és néhány nap múlva visszaküldeni az Eladónak. Ha az áru sérülés vagy használat jeleit mutatja, vagy az áru nem teljes, az Eladó jogosult a fogyasztótól kártérítést követelni az áru értékének csökkenése miatt. A csomagolás és maga az áru sérülését az Eladó csak annyiban fogadja el, amennyiben azt nem lehetett volna elkerülni az áru ésszerű vizsgálatával a jelen feltételek e rendelkezésének megfelelően, azaz az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelésen (pl. szilárd, zárt csomagolás eltávolítása) túlmenően. Az élelmiszereket (kásák) eredeti, bontatlan csomagolásban kell visszaküldeni.

4. A Vásárló jogosult a szerződéstől indoklás nélkül, még az áru átadása előtt, illetve az elállási határidő kezdete előtt is elállni írásban tájékoztatást küldve az Eladó ÁSZF I.2. pontjában meghatározott címére, e-mailben vagy bármely más, a szerződés elállásával kapcsolatos kétséget nem keltő módon.
5. Az Eladó vállalja, hogy a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszautalja a Vásárlótól a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási és egyéb költségeket is, ugyanolyan módon, mint ahogyan a Vásárló az árukért fizetett, kivéve, ha a Vásárló és az Eladó másként állapodik meg. Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vásárlónak a vételárat és egyéb költségeket, amíg az árut nem adták át a Vásárlónak, vagy a Vásárló nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte az Eladónak.
6. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó csak az áruknak az Eladóhoz vagy az Eladó által az áruk átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli.

VIII.
Reklamációs eljárás


1. Reklamációs eljárás a vevő - fogyasztó számára
a. Az Eladó felel az Áruk hibáiért, és a Vásárló köteles haladéktalanul reklamációt benyújtani az Eladóhoz e-mailben, vagy ajánlott levélben  a jelen ÁSZF I. cikk 2. pontjában meghatározott címre a Reklamációs eljárás (az ÁSZF ezen cikke) szerint (a továbbiakban "Reklamációs eljárás"). A jótállási és jótállást követő szervizpontokról a jelen ÁSZF-ben, a jótállási jegy hátoldalán, a www.mamigo.hu weboldalon találhatók információk, illetve szükség esetén a Vásárló kérésére telefonon vagy e-mailben ismételten tájékoztatást kap.
b. A reklamációk kezelésére a vonatkozó Panaszkezelési eljárás alkalmazandó. A megrendelés Eladónak történő elküldésével a Vásárló megerősíti, hogy elolvasta a Reklamációs eljárást és teljes egészében elfogadja azt, valamint megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták az áru reklamációjának feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció benyújtásának helyére vonatkozó információkat, valamint a garanciális javítások elvégzéséről. A Reklamációs eljárás ebben a formában minden üzleti esetre érvényes, kivéve, ha szerződésben más garanciális feltételekről állapodtak meg.
c. A Vásárló csak olyan hibás árukra vonatkozóan jogosult jótállási igényt érvényesíteni az Eladóval szemben, amelyeket a gyártó, a szállító vagy az Eladó okozott, amelyekre jótállás vonatkozik, és amelyeket az Eladótól vásárolt.
d. A jótállási idő alatt a Vásárló jogosult a hiba díjmentes kijavítására a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
e. 1. Ha az áru hibás, a Vásárló jogosult az árut reklamálni, a reklamációt a jelen ÁSZF I. cikk 2. pontjában meghatározott Eladói címre vagy az Eladó által a reklamációk kezelésére felhatalmazott személynek, azaz a MioBio, s.r.o.-nak küldve, székhelye: Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Szlovák Köztársaság, azonosító száma: 47 214 821, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, részleg: Sro, betétlapszám: 90535/B, a reklamációk fogadására és kezelésére szolgáló kapcsolattartási cím: MioBio, s.r.o., Komenského 345/7, 972 23 Dolné Vestenice, Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: "Megbízott személy"), a https://mamigo.hu/informacio/letoltes reklamációs űrlap (reklamációs levél) kitöltésével, amelyet a Vásárló az áruval és a fizetési bizonylattal együtt átad a megbízott személynek.
f. A reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
i. a megfelelően kitöltött reklamációs űrlap és a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb dokumentumok átadása a Vásárló részéről az Eladó (meghatározott személy) részére;
ii. a reklamált áru átadása a Vásárló részéről az Eladónak (meghatározott személy).
g. Reklamáció benyújtásakor a Vásárlónak a reklamációban meg kell adnia legalább a termék típusát, sorozatszámát, az eladási bizonylat számát és megfelelően le kell írnia a hibákat. A reklamált árunak tisztának, hiánytalannak, azaz tartozékokkal együtt, lehetőleg eredeti csomagolásban kell lennie. Az Eladó javasolja a meg kell adnia, hogy az áru szállítását biztosítsa. Az utánvéttel kézbesített árukat az Eladó vagy a kijelölt személy nem veszi át.

h. Az Eladó vagy a meghatározott személy az Eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mailben vagy írásban visszaigazolást állít ki a Vásárlónak az árura vonatkozó reklamációról, amelyben az Eladó köteles pontosan megjelölni az áru hibáit és tájékoztatni a Vásárlót a jogairól. Ha a reklamáció távúton történik, az Eladó köteles a Vásárlónak haladéktalanul megerősíteni a reklamációt; ha a megerősítés azonnal nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció bizonyítékának kézbesítésével együtt kell megerősíteni; a reklamáció megerősítését nem kell átadni, ha a Vevőnek lehetősége van a reklamáció más módon történő bizonyítására.
i. A Vásárló döntése alapján, hogy mely jogait érvényesíti, az Eladó vagy a kijelölt személy köteles a 250/2007. sz. törvény 2. § m) pontja szerinti reklamáció kezelés módját haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a reklamáció érvényesítési eljárás megkezdésétől számított 3 napon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb az az érvényesítési eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül meghatározni. A reklamáció kezelési módjának meghatározását követően az Eladó vagy a kijelölt személy a reklamációt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a reklamáció később is kezelhető. A panasz kezelése azonban nem tarthat tovább a panasz szabályszerű benyújtásától számított 30 napnál. A reklamáció feldolgozására rendelkezésre álló határidő lejárta után a Vásárlónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni. Az Eladó a két fél által elfogadott formában (e-mailben és ajánlott levélben) tájékoztatja a Vásárlót a reklamációs eljárás befejezéséről és a reklamáció eredményéről, és ezzel egyidejűleg a Vásárló a reklamációs jegyzőkönyvet az áruval együtt kapja meg. 

j. Amennyiben a Vásárló az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül reklamációt jelentett be az áruval kapcsolatban, az Eladó a reklamációt kizárólag szakértői vélemény vagy egy erre felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy által kiadott szakvélemény vagy kijelölt személy véleménye (a továbbiakban "az áruk szakértői értékelése") alapján rendezheti annak elutasításával. A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vásárlótól a szakértői értékelés költségeinek vagy a szakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeknek a megfizetését. Ha a Vásárló az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap elteltével árura vonatkozó reklamációt nyújtott be, és az Eladó a reklamációt elutasította, a reklamációt kezelő személy köteles a reklamációkezelési dokumentumban megjelölni, hogy a Vásárló kinek küldheti el az árut szakértői értékelésre. Ha a Vásárló az árut szakértői értékelésre a reklamációkezelésről szóló dokumentumban megjelölt személynek küldi, az áru szakértői értékelésének költségei, valamint minden egyéb, ésszerűen felmerülő kapcsolódó költség az Eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Vásárló az áru szakértői értékelésével bizonyítja az Eladó felelősségét az áru állítólagos hibájáért, a Vásárló újra érvényesítheti igényét; a jótállási idő az áru szakértői értékelése alatt nem jár le. Az Eladó köteles a Vásárló az újbóli igényérvényesítéstől számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakértői értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ésszerűen felmerült összes kapcsolódó költséget. Az újra érvényesített követelés nem utasítható el. 

k. A Vásárló nem követelhet jótállást olyan hibákért, amelyekről az Eladó a szerződéskötéskor értesítette, vagy amelyekről - figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit - a Vásárlónak tudnia kellett volna.
l. Az Eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás árut egy hibátlanra, ha ez a Vásárlónak nem okoz súlyos kellemetlenséget.
m. Az Eladó elutasítja a reklamációt, ha:
i. A Vásárló nem szolgáltat az Eladónak kifizetési igazolást, tartozékokat vagy az áru dokumentációját;
ii. az áru jótállási ideje lejárt;
iii. ha az áruk hibáját az áruknak a Vásárló vagy harmadik személy által okozott mechanikai sérülése okozta;
iv. ha az árut olyan körülmények között használják, amelyek páratartalmukat, kémiai és mechanikai hatásaikat tekintve nem felelnek meg a természetes környezetnek vagy az áru használati utasításában meghatározott környezetnek;
v. az áru nem megfelelő kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása;
vi. az áru károsodása a túlzott terhelés vagy a dokumentációban, az általános elvekben, a műszaki szabványokban vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági előírásokban meghatározott feltételekkel ellentétes használat miatt;
vii. Az árun elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események által okozott kár;
viii. az áru véletlen romlása és véletlen romlás miatti károsodása;
ix. szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más természeti csapás okozta kár;
x. az áruk illetéktelen személy általi manipulálása.
n. A jótállás nem terjed ki az áruk (vagy azok részeinek) használatból adódó normál elhasználódására. Ezért az áru rövidebb élettartama nem tekinthető hibának és nem érvényesíthető.
o. Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikén megszüntetni:
i. A javított áru átadásával;
ii. az áru kicserélésével;
iii. az áru vételárának visszatérítésével;
iv. az áru árából ésszerű árengedmény nyújtásával;
v. írásbeli felhívással az Eladó által meghatározott teljesítés átvételére;
vi. az árura vonatkozó követelés indokolással ellátott elutasításával.
p. Az Eladó a követelés megállapításának és rendezésének módjáról a Vásárlónak legkésőbb a követelés benyújtásától számított 30 napon belül postai úton, futárszolgálat vagy kézbesítő szolgáltató útján, vagy e-mailben írásban igazolást ad.
q. A jótállási idő 24 hónap (kivéve, ha az Eladó egyedi esetekben ettől eltérő jótállási időt határoz meg), és az áru Vásárló általi átvételének időpontjávall kezdődik. Olyan élelmiszerek esetében, ahol minőségmegőrzési idő van feltüntetve, a jótállási idő ezen időpontig érvényes.
r. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vásárló az árut az áru garanciális javítása miatt nem tudta használni. Élelmiszerek esetében a jótállási idő legkésőbb a minőségmegőrzési idő lejártáig érvényes.
s. Az áru új áruval történő kicserélése esetén a Vásárló a kicserélt árut jelző dokumentumot kap, és minden további igényt az eredeti szállítólevél és ez a reklamációs dokumentum alapján kell érvényesíteni. Az áru új áruval történő kicserélése esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra, de csak az új árura vonatkozóan.
t. A Vásárló először is kérheti az Eladótól a fogyasztási cikk ingyenes javítását vagy ingyenes cseréjét. A Vásárló csak akkor jogosult az áru kicserélésére, ha az a hiba jellege miatt nem aránytalan. A szerződéses szervizközpont a hiba arányosságáról a hiba írásbeli értékelése formájában dönt. E döntés alapján a jogszabályoknak megfelelően kell a további lépéseket megtenni.
u. Minden garanciális javítás díjmentes, ha a garancia nem járt le az ÁSZF jelen cikk o. 1. pontja szerinti igénylés időpontjában.
v. Javítható hiba esetén a reklamációt a Vásárlónak a jelen ÁSZF 1. bekezdésének k. pontja szerinti döntésétől függően az alábbi módon kell kezelni:
i. Az Eladó gondoskodik a hiba elhárításáról, vagy
ii. ii. az Eladó kicseréli a hibás árut.
w. Ha a hiba olyan hiba, amely nem távolítható el, vagy ismétlődően javítható hiba, vagy több különböző javítható hiba, és megakadályozza az áru megfelelő, hibamentes használatba vételét, az Eladó a Vásárlónak az ÁSZF jelen cikk 1. pontjának k. alpontja szerinti döntésétől függően az alábbi módon kezeli a reklamációt:
i. az áru kicserélésével más, azonos vagy jobb műszaki jellemzőkkel rendelkező, működőképes árura; vagy
ii. a Vásárló a szerződéstől való elállást korrigálja, és az Eladó a hibás árura vonatkozó jóváírás kiállításával rendezi a reklamációt.
x. A reklamáció kezelése csak a reklamációs nyomtatványban meghatározott hibákra vonatkozik.
y. A reklamáció szempontjából egy ismétlődő, kijavítható hiba több mint kétszeri előfordulása ismétlődő, kijavítható hibának minősül.
z. A reklamáció szempontjából legalább három különböző elkerülhető hiba egyidejű előfordulása különböző elkerülhető hibák többszöri előfordulásának minősül.
aa. Abban az esetben, ha az Eladó a reklamációs eljárást a reklamáció jogos elutasításaként megszünteti, de a termékhiba objektíve fennáll és nem került megszüntetésre, a Vásárló élhet a termékhiba bírósági úton történő megszüntetésének jogával.
bb. Ha a Vásárló nem volt elégedett az Eladó reklamációjának kezelésével, vagy ha a Vásárló a hiba orvoslásának kérése érdekében fordult az Eladóhoz, és nem volt elégedett azzal, ahogyan az Eladó a Vásárló reklamációját kezelte, vagy ha a Vásárló úgy véli, hogy az Eladó megsértette a Vásárló jogait, a Vásárló jogában áll orvoslást kérni az Eladótól. Ha az Eladó az ilyen kérésre nemleges választ ad, vagy nem válaszol az elküldéstől számított 30 napon belül, a Vásárlónak joga van alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezni egy alternatív vitarendezési szervezetnél. A Vásárló jogosult megválasztani azt az alternatív vitarendezési szervet, amelyhez fordul.
2. Reklamációs eljárás a Vásárló - vállalkozó számára
a) A Vásárló - vállalkozó panaszainak kezelésére az ÁSZF jelen cikk 1. pontjának rendelkezései vonatkoznak, az alábbi, kizárólag a Vásárló - vállalkozóra vonatkozó kivételekkel:
a. A Vásárló köteles a reklamációt elsősorban közvetlenül a meghatározott személyhez benyújtani; csak abban az esetben, ha a javítás ilyen módon nem intézhető, az Eladó intézkedik a javításról;
b. a reklamáció feldolgozásának határideje 60 nap;
c. a jótállási idő 24 hónap (kivéve, ha különleges esetekben ettől eltérő jótállási idő van meghatározva), és az áru Vásárló általi átvételének időpontjától kezdődik. Olyan élelmiszerek esetében, ahol minőségmegőrzési idő van feltüntetve, a jótállási idő ezen időpontig érvényes.
A jótállási időre a gyártó feltételei az irányadóak; kiválasztott termékek esetében a gyártó a Vásárlóval szemben korlátozott jótállást vállal;
d. Ha a hiba kijavítható, az áru javításra kerül. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a rendes használatot, az Eladó megállapodhat a Vásárlóval az áru árából nyújtott ésszerű árengedményben. Árengedmény esetén a hiba utólagos reklamálására nincs lehetőség;
e. ha a hiba olyan hiba, amely nem orvosolható, és amely megakadályozza az áru hibátlan termékként való rendeltetésszerű használatát, az Eladó jogosult a hibás árut azonos vagy hasonló használhatóságú tulajdonságokkal rendelkező áruval kicserélni, vagy jóváírást kiállítani;
f. ha a hibás áru leszállítása lényeges szerződésszegésnek minősül, a Vásárló jogosult:
i. a hibák kijavításának a hibás áru pótlására szolgáló áru leszállításának követelésére, a hiányzó áru leszállításának, és az indokolt hiányosságok orvoslásának követelésére;
ii. a hibák kijavításának követelésére, az áru kijavításával, ha a hibák javíthatók;
iii. a vételárból való ésszerű árengedmény követelésére, vagy elállhat a szerződéstől;

g. az e cikk (2. f) bekezdésében említett igények közötti választás csak akkor illeti meg a Vásárlót, ha a hibákról szóló értesítéssel egyidőben megküldött értesítésben vagy az értesítést követően indokolatlan késedelem nélkül értesíti az Eladót. A Vásárló az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg az érvényesített igényt. Ha azonban kiderül, hogy az áru hibája helyrehozhatatlan, vagy annak kijavítása aránytalanul nagy költségekkel járna, a Vásárló követelheti az áru cseréjét, ha ezt az Eladótól az Eladó értesítését követően indokolatlan késedelem nélkül kéri. Ha az Eladó az áru hibáit ésszerű póthatáridőn belül nem javítja ki, vagy ha az Eladó a határidő lejárta előtt közli, hogy a hibákat nem fogja kijavítani, a Vásárló elállhat a szerződéstől, vagy a vételárból ésszerű árengedményt követelhet;
h. ha a Vásárló a jelen cikk 2. g) pontjában említett határidőn belül nem jelenti be a választási igényét, a szerződésszegéssel egyenlő mértékű igénnyel rendelkezik;
i. mindaddig, amíg a Vásárló nem követel engedményt a vételárból, illetve nem áll el a szerződéstől, az Eladó köteles a hiányzó árut leszállítani és az áru hibáit kijavítani. Az egyéb hibákat az Eladó választása szerint az áru kijavításával vagy cseréjével orvosolja; a hibák kijavításának választott módja azonban nem okozhat a Vásárlónak indokolatlan költségeket;
j. ha a Vásárló az áru hibáinak kijavítását követeli, a Vásárló nem érvényesíthet az áru hibáiból eredő egyéb követeléseket - a kártérítési és kötbérkövetelések kivételével - egy további ésszerű határidő lejárta előtt, amelyet a Vásárló köteles erre a célra az Eladónak biztosítani, kivéve, ha az Eladó nem értesíti a Vásárlót arról, hogy ezen határidőn belül nem fog eleget tenni kötelezettségeinek;
k. amíg a Vásárló a jelen cikk 2. pontjának j) alpontja szerinti határidőt nem szab meg, vagy a vételárból árengedményt nem követel, az Eladó értesítheti a Vásárlót, hogy a hibákat egy meghatározott határidőn belül kijavítja. Ha a Vásárló az ilyen értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül nem közli az Eladóval az egyet nem értését, az ilyen értesítés az e cikk 2. pontjának j) alpontja szerinti határidő kitűzésével jár;
l. ha az Eladó nem orvosolja az áruk hibáit az e cikk (2) bekezdésének j) pontjában vagy az e cikk (2) bekezdésének k) pontjában meghatározott határidőn belül, a Vásárló a vételárból árengedményt igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha az e cikk (2) bekezdésének j) pontjában meghatározott határidő meghatározásakor vagy az elállás előtti ésszerű időn belül értesíti az Eladót a szerződéstől való elállási szándékáról. Az Eladó nem módosíthatja a Vásárló által választott jogosultságot annak hozzájárulása nélkül;

m. a jelen ÁSZF alkalmazásában lényeges a szerződésszegés, ha a szerződésszegő fél a szerződés megkötésekor tudta, vagy a szerződés tartalmából vagy a szerződéskötés körülményeiből kitűnő módon előre láthatta, hogy a másik félnek nem áll érdekében a szerződésszegésből eredő kötelezettségeinek teljesítése. Kétség esetén a szerződésszegést nem lényegesnek kell vélelmezni;

IX.
Személyes adatok és azok védelme


1. Jelen ÁSZF alkalmazásában a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó alapvető információkat jelen cikkben közöljük, míg részletesebb és konkrétabb információkat honlapunk külön aloldalán, kizárólag a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozóan adunk meg. További információkat a következő linken olvashat: https://mamigo.hu/informacio/adatvedelmi-iranyelvek.
2. A személyes adatok kezelésére és védelmére a személyes adatok védelméről szóló, módosított 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezései irányadóak, összefüggésben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április 27.), az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: rendelet) rendelkezéseivel.
3. Az Eladó a Vásárló személyes adatait a megrendelések feldolgozása és a Vásárló és az Eladó között (ezen a weboldalon keresztül)távúton  létrejött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, amely adatok a következő adatokat tartalmazzák: név és vezetéknév, állandó lakcím, beleértve az irányítószámot és az országot, ahová az árut rendelik, telefonszám és e-mail cím. Amennyiben az Eladó a Vásárló egyéb személyes adatait is kezeli, azokat az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli. A Vásárló a személyes adatokat önkéntesen adja meg az Eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése és az Eladóval való további kommunikáció céljából. Megadásuk nélkül az Eladó nem tudja megfelelően teljesíteni a Vásárlóval kötött szerződést, és ezért nem lehetséges annak megkötése a Vevővel. A személyes adatok feldolgozásának célja az számla kiállítása, a szerződéskötést megelőző kapcsolatok, a Vásárló azonosítása, a megrendelés telefonos vagy e-mailes visszaigazolása és az áru kiszállítása. A fent említett személyes adatok kezelésének jogalapja a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogviszony, valamint a 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külön szabályozás szerinti adatkezelés.
4. A személyes adatok kezelésére az Eladó általánosan kötelező erejű jogszabályi rendelkezésekből eredő törvényi kötelezettségeinek időtartama alatt, azaz 10 évig kerül sor.
5. Az Eladó kifejezett hozzájárulás esetén a Vásárló (érintett személy) személyes adatait marketing céllal is kezelheti, amelyhez a Vásárló a megrendelés leadása előtt a megfelelő négyzet bejelölésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatait a keresztnév, vezetéknév körében kezelje és tárolja, e-mail címét az Eladónak az újdonságokról és promóciós ajánlatokról szóló információk küldésével kapcsolatos tevékenységeihez és azok információs rendszerében történő feldolgozásához, anélkül, hogy az üzletben megrendelést hozna létre, vagy a személyes adatok megadása után, amelyek abban az esetben jelennek meg, ha a weboldalunkat el akarja hagyni. A Vásárló vagy látogató (érintett személy) által megadott személyes adatokat a törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás alapján, marketinganyagok küldése céljából kezeljük mindaddig, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a info@mamigo.hu e-mail címen vagy a MioBio, s.r.o., Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Slovak Republic címre küldött levélben.
6. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában, nem automatizált módon történik és fog történni.
7. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országokba.
A vásárlót a személyes adatok védelmével kapcsolatban a következő jogok illetik meg:
a. Kérheti az Eladótól a személyes adataihoz való hozzáférést;
b. a megadott személyes adatok helyesbítésére;
c. a megadott személyes adatok törlésére;
d. a személyes adatok feldolgozásának korlátozására;
e. panaszt tehet a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatalnál;
f. a személyes adatok másik adatkezelőnek történő továbbítására;
g. a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga;
h. a hozzájárulás visszavonásához való jog.
1. A Vásárló, aki azt gyanítja, hogy személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához beadványt nyújthat be a személyes adatok védelmére irányuló eljárás megindítása érdekében.
2. Az Eladó a Vásárlónak az ÁSZF jelen cikk 6. pontja szerinti kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kezeli.
3. Az Eladó kijelenti, hogy a Vásárló személyes adatait a jelen ÁSZF-ben meghatározott célokból saját maga vagy az alábbi közvetítők útján kezeli
a) Direct Parcel Disptribution SK s.r.o., székhelye: Technická 7, 821 04 Bratislava, azonosító számjel: 35 834 498.
b) PLUSIM spol. s r.o., székhelye: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, azonosító számjel: 35 818 565.
c) ZZL account s.r.o., székhelye: 821 06 Bratislava, Farmárska 7, azonosító számjel: 50 356 763.
d) KBS Development, s.r.o., székhelye: 821 08 Bratislava, Košická 905/52, azonosító számjel: 46 663 045.

e) MAILERLITE UAB, Paupio g. 46, 11341 Vilnius, Litvánia
4. Vásárlóként a jelen ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy a személyes adatok Eladó általi kezelésének feltételeiről az ÁSZF 19. §-a szerint tájékoztatást kaptam.

X.
Vitarendezés


1. A Vásárlók - fogyasztók jogosultak az online vitarendezési platformot (a továbbiakban: RSO) igénybe venni vitás ügyeik rendezésére, az általuk választott nyelven. A Vásárló - fogyasztó a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető RSO platformot használhatja alternatív vitarendezésre. Az RSO platformon történő panaszbejelentéskor a vásárló-fogyasztónak ki kell töltenie egy elektronikus panaszbejelentő űrlapot. A benyújtott információknak elegendőnek kell lenniük az érintett online alternatív vitarendezési szervezet azonosításához. A vásárló-fogyasztó a panasza alátámasztására dokumentumokat is csatolhat.

XI.
Záró rendelkezések


1. Jelen ÁSZF 2023.8.1-től érvényes és hatályos, és hatályon kívül helyezi az ÁSZF korábbi változatait.
2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az ÁSZF módosításának írásbeli bejelentési kötelezettségét a www.mamigo.hu weboldalon történő elhelyezéssel teljesíti.
3. Az Eladó és a Vásárló közötti jogviszonyokra a magyar jog az irányadó, kivéve a IX. cikkelyt, amelyre a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott az Eladó és a Vásárló - fogyasztó közötti jogviszonyban A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott jogviszonyokra az Eladó és a Vásárló közötti jogviszonyban a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Az Eladó és a Vásárló - vállalkozó közötti jogviszonyban felmerülő jogvitákban kizárólag a magyar bíróságok döntenek a magyar jog szerint.